2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Computacional y Matemática (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster a partir de setembre de 2019

Simulació Obligatòria 6

Mètodes numèrics en enginyeria Obligatòria 6

Computació d’altes prestacions Obligatòria 6

Estructures de dades i algoritmes Optativa 6

Anàlisi de dades en entorns de Big Data Optativa 6

Teoria de grafs i les seves aplicacions Optativa 6

Modelització mitjançant equacions diferencials Optativa 6

Intel·ligència artificial Optativa 6

Investigació operativa Optativa 6

Sistemes distribuïts a gran escala Optativa 6

Reconeixement de patrons Optativa 6

Optimització metaheurística Optativa 6

Xarxes complexes Optativa 6

Sistemes dinàmics caòtics Optativa 6

Criptografia i Tecnologia Blockchain Optativa 6

Elements finits i diferencies finites. Solució numèrica d’EDPs Optativa 6

Anàlisi multivariant de dades Optativa 6

Codis digitals Optativa 6

Treball final de màster Obligatòria 18

 

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster abans de setembre de 2019

Simulació Obligatòria 6

Mètodes numèrics en enginyeria Obligatòria 6

Computació d’altes prestacions Obligatòria 5

Estructures de dades i algoritmes Optativa 5

Representació del coneixement Optativa 5

Grafs i aplicacions Optativa 5

Modelització mitjançant equacions diferencials Optativa 5

Intel·ligència artificial Optativa 5

Investigació operativa Optativa 5

Computació distribuïda Optativa 5

Representació del coneixement Optativa 5

Optimització combinatòria Optativa 5

Xarxes complexes Optativa 5

Sistemes dinàmics caòtics Optativa 5

Criptologia Optativa 5

Simulació amb partícules i amb elements finits Optativa 5

Anàlisi multivariant de dades Optativa 5

Codis correctors d’errors Optativa 5

Treball final de màster Obligatòria 18Atención: Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la URV se ha visto obligada a adaptar a la modalidad no presencial la docencia y la evaluación de las asignaturas que se imparten durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-20.

Así pues, tanto la docencia como la evaluación se harán a través del campus virtual de la URV (Moodle), siempre que sea posible.

En el espacio Moodle de cada asignatura se pueden consultar todos los cambios que se han producido.