2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computational Engineering and Mathematics (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaços:

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster a partir de setembre de 2019

Simulació Obligatòria 6

Mètodes numèrics en enginyeria Obligatòria 6

Computació d’altes prestacions Obligatòria 6

Estructures de dades i algoritmes Optativa 6

Anàlisi de dades en entorns de Big Data Optativa 6

Teoria de grafs i les seves aplicacions Optativa 6

Modelització mitjançant equacions diferencials Optativa 6

Intel·ligència artificial Optativa 6

Investigació operativa Optativa 6

Sistemes distribuïts a gran escala Optativa 6

Reconeixement de patrons Optativa 6

Optimització metaheurística Optativa 6

Xarxes complexes Optativa 6

Sistemes dinàmics caòtics Optativa 6

Criptografia i Tecnologia Blockchain Optativa 6

Elements finits i diferencies finites. Solució numèrica d’EDPs Optativa 6

Anàlisi multivariant de dades Optativa 6

Codis digitals Optativa 6

Treball final de màster Obligatòria 18

 

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster abans de setembre de 2019

Simulació Obligatòria 6

Mètodes numèrics en enginyeria Obligatòria 6

Computació d’altes prestacions Obligatòria 5

Estructures de dades i algoritmes Optativa 5

Representació del coneixement Optativa 5

Grafs i aplicacions Optativa 5

Modelització mitjançant equacions diferencials Optativa 5

Intel·ligència artificial Optativa 5

Investigació operativa Optativa 5

Computació distribuïda Optativa 5

Representació del coneixement Optativa 5

Optimització combinatòria Optativa 5

Xarxes complexes Optativa 5

Sistemes dinàmics caòtics Optativa 5

Criptologia Optativa 5

Simulació amb partícules i amb elements finits Optativa 5

Anàlisi multivariant de dades Optativa 5

Codis correctors d’errors Optativa 5

Treball final de màster Obligatòria 18Warning: As a consequence of the health crisis caused by COVID-19, the URV is obliged to adapt all 2nd-semester teaching and examinations for the academic year 2019-20 to the online format.

Therefore, teaching and assessment will be done via the URV's virtual campus (Moodle) whenever possible.

Information about all the changes in each subject can be found on Moodle.