2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/index.html

IMPORTANT PER LA MATRÍCULA

Requisit del TFM: Per poder matricular el TFM cal que es tinguin superats prèviament, o bé matriculats al mateix curs que el TFM, els 42 crèdits corresponents a les altres assignatures del màster.

 

Este máster es interuniversitario coordinado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), con la participación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS87/index.html

IMPORTANTE PARA LA MATRÍCULA

Requisito del TFM: Para poder matricular el TFM es necesario que se tengan superados previamente, o bien matriculados en el mismo curso que el TFM, los 42 créditos correspondientes a las otras asignaturas del máster.

 

This master is inter coordinated by the Universitat Rovira i Virgili (URV), with the participation of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). The academic guides of the Master courses are available from the following link:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/en/universitat/plans/MS87/index.html  

IMPORTANT FOR REGISTRATION

TFM requirement: In order to enroll the TFM, it is necessary that the 42 credits corresponding to the other master's subjects must be previously passed or registered in the same course as the TFM.
Atenció: La URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat produïda per la declaració d'estat d'alarma i el conjunt de mesures preses per evitar el contagi de la COVID-19 aquest curs acadèmic 2020-21, de forma extraordinària i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19".

La informació de les guies pot variar fins al dia que comenci la matrícula, que és el 15 de juliol en el cas dels màsters i el 28 de juliol en el cas dels graus.