2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Industrial Engineering (2013)
 Subjects
  KINETICS AND REACTORS
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) KINETICS AND REACTORS Code 17655206
Study programme
Industrial Engineering (2013)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
E-mail joan.salvado@urv.cat
Lecturers
SALVADÓ ROVIRA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Relevant information Asignatura que permet establir un model cinètic d’una reacció química a partir de dades experimentals. Conegut el model cinètic es pot fer una tria del tipus de reactor químic més adequat per a realizar un determinat tipus d’operació. Conegut el tipus de reactor es podrá realizar el disseny adequat del mateix establint-ne el volum, les condicions termodinàmiques de pressió i temperatura i el temps de residencia.També es tindran en compte les precaucions de seguretat que cal establir per a una operación correcta dels equips.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.