2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  CIRCUITS ELÈCTRICS
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) CIRCUITS ELÈCTRICS Codi 17655211
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CALVENTE CALVO, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica javier.calvente@urv.cat
Professors/es
CALVENTE CALVO, FRANCISCO JAVIER
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Conceptes bàsics de Teoria de Circuits, anàlisi bàsica de circuits resistius, anàlisi sistemàtica de circuits monofàsics i trifàsics en règim permanent sinusoïdal.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent