2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Codi 17655216
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Aplicar coneixements de modelització de fenòmens de transport (calor, matèria i quantitat de moviment) i també de computació a la modelització i simulació de fluxos industrials reals, per tal d’emprar eficientment el programari de CFD ANSYS. L’èmfasi del curs es posarà en: - la definició de problemes establint el model físic, coneixent el model matemàtic i establint les condicions de contorn adequades. - la generació de malles de càlcul. - l’anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent