2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
1 1 2
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
1 1 2
Estada de pràctiques
B6
C6
0 125 125
Atenció personalitzada
1 0 1
Presentació i defensa dels treballs de pràctiques externes
B6
C4
0.5 2.5 3
Memòria
B2
C4
0 15 15
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat