2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Aplica correctament els principis de la resistència de materials.
Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.
 A4.8 Calcula elements sotmesos a fatiga i aplica aquests criteris al disseny
Sap dimensionar sistemes de transport i manipulació de sòlids i líquids.
Dissenya els principals paràmetres dels recipients a pressió.
 A4.9 Identifica els errors previsibles en instal·lacions químiques.
Aplica els reglaments industrials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa