2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
36 36 72
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
5 24 29
Resolució de problemes, exercicis
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
14 30 44
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
A1.1
A4.8
A4.9
C1.4
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat