2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
   Fonts d'informació
Bàsica E.F. Megyesy, Pressure vessel handbook, 13, 2004
W.D. Callister, Materials science and engineering, 7, 2007
H.H. Uhlig, R.W. Revie, Corrosion and corrosion control : an introduction to corrosion science and engineering, 3, 1985

Complementària
  • ASM Int, Corrosion. Vol. 13 (Metals Handbook)., 1987.
  • ASME Code., Section VIII Presure Vessels Division I.
  • http://www.mdsolids.com
  • Reglamento de aparatos a presión e instrucciones técnicas complementarias. Ministerio de Industria y Energía.
  • Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos. Ministerio de Industria y Energía.
  • NASH, W. A. Resistencia de materiales. McGraw-Hill.
  • H. APPOLA. Tecnología de los metales.