2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR Codi 20204112
Ensenyament
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
Adreça electrònica manel.valles@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
Professors/es
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
BOER ., DIETER-THOMAS
Web
Descripció general Aplicar i estendre els fonaments teòrics d’enginyeria tèrmica a la solució dels problemes pràctics relacionats amb la selecció, operació, càlcul i disseny dels bescanviadors de calor més freqüents en la indústria química.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent