2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  TERMODINÀMICA
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TERMODINÀMICA Codi 20204114
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
FONT CAPAFONS, JOSÉ
Adreça electrònica jose.font@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
alberto.gimenez@urv.cat
Professors/es
FONT CAPAFONS, JOSÉ
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
Web
Descripció general Estimar les propietats termodinàmiques de substàncies pures i de mescles. Caracteritzar un sistema multifàsic o reactiu en equilibri, a partir de les funcions d’estat entropia i energia lliure. Generar i interpretar els diagrames de fases de substàncies pures i mescles multicomponent. Determinar les condicions de l’equilibri químic en sistemes reactius homogenis i heterogenis. Aplicar els anteriors conceptes al disseny de processos químics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent