2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Assignatures
  LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES Codi 20224124
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Quart 1Q conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits Per poder matricular-la, s'ha d'haver superat prèviament les assignatures "Elasticitat i Resistència de Materials I" (20224106), "Elasticitat i Resistència de Materials II" (20224107),”Mecànica i Teoria de Mecanismes I” (20224103) i “Mecànica i Teoria de Mecanismes II” (20224104)
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
HUERA HUARTE, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica francisco.huera@urv.cat
Professors/es
HUERA HUARTE, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general En l'assignatura es desenvoluparan tots aquells aspectes teòrics i pràctics necessaris per portar a terme experiments i assaigs en Enginyeria Mecànica. Es tractaran, el propi disseny dels experiments, els sensors i la eintrumentació adequades, el procés d'adquisició de dades i l'anàlisi de senyal.
OBSERVACIONS: Assignatura que pel seu caràcter eminentment pràctic sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol•licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent