2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655101 GESTIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 6
17655112 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES 2Q
Obligatòria 4.5
17655105 ESTRUCTURES 2Q
Obligatòria 3
17655115 GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA 2Q
Obligatòria 4.5
17655107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 2Q
Obligatòria 3
17655108 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655114 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
17655110 SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 2Q
Obligatòria 4.5
17655109 TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655113 ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 1Q
Obligatòria 4.5
17655104 PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
17655106 QUALITAT EN LA INDÚSTRIA 1Q
Obligatòria 3
17655117 SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 1Q
Obligatòria 4.5
17655116 SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 4.5
17655111 SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 1Q
Obligatòria 4.5
17655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 12
17655102 GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 6
17655103 GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655118 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA AN
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655201 AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Optativa 6
17655206 CINÈTICA I REACTORS 1Q
Optativa 3
17655211 CIRCUITS ELÈCTRICS 1Q
Optativa 3
17655212 FONAMENTS D'AUTOMATISMES 1Q
Optativa 3
17655205 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
17655210 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 1Q
Optativa 3
17655203 MECÀNICA DE MÀQUINES 1Q
Optativa 3
17655204 MECÀNICA ESTRUCTURAL 1Q
Optativa 3
17655202 MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 1Q
Optativa 6
17655236 MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Optativa 3
17655216 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 1Q
Optativa 3
17655207 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
17655237 SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS 1Q
Optativa 5
17655235 MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 2Q
Optativa 3
17655501 PRÀCTIQUES EXTERNES I 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655502 PRÀCTIQUES EXTERNES II 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655217 BIOMATERIALS AN
Optativa 3
17655230 CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR AN
Optativa 3
17655219 ENGINYERIA DE REACTORS AN
Optativa 6
17655218 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS AN
Optativa 6
17655220 MATERIALS I NANOESTRUCTURES AN
Optativa 3
17655232 NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS AN
Optativa 3
17655221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS AN
Optativa 6
17655233 SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS AN
Optativa 3
17655222 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR AN
Optativa 6
17655209 LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA AN conv. única
Optativa 3
17655208 LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204103 AUTOMATITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204011 DIBUIX TÈCNIC 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224123 DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS 1Q
Obligatòria 6
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204104 ELECTRÒNICA 1Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
17214010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204125 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204105 TEORIA DE CIRCUITS I 1Q
Obligatòria 6
20204114 TERMODINÀMICA 1Q
Obligatòria 6
17204117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Obligatòria 6
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
17204122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224101 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 2Q
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
17214109 ENERGIES RENOVABLES 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 2Q
Obligatòria 5
17204116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17204115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224121 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204121 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214112 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204106 TEORIA DE CIRCUITS II 2Q
Obligatòria 5
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS AN
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ AN
Obligatòria 9
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224124 LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES 1Q conv. única
Obligatòria 3