2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Industrial (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655101 GESTIÓ EMPRESARIAL 1Q
Obligatòria 6
17655104 PLANTES I INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
17655112 DISSENY I ASSAIG DE MÀQUINES 2Q
Obligatòria 4.5
17655105 ESTRUCTURES 2Q
Obligatòria 3
17655115 GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE FONTS D'ENERGIA 2Q
Obligatòria 4.5
17655107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS 2Q
Obligatòria 3
17655114 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
17655110 SISTEMES ELÈCTRICS D'ENERGIA 2Q
Obligatòria 4.5
17655109 TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655113 ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 1Q
Obligatòria 4.5
17655106 QUALITAT EN LA INDÚSTRIA 1Q
Obligatòria 3
17655117 SISTEMES DE PRODUCCIÓ AUTOMATITZATS I CONTROL DE PROCESSOS 1Q
Obligatòria 4.5
17655116 SISTEMES ELECTRÒNICS I INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 4.5
17655111 SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 1Q
Obligatòria 4.5
17655102 GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 6
17655103 GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655108 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 2Q
Obligatòria 3
17655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 12
17655118 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA AN
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17655201 AMPLIACIÓ DE TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Optativa 6
17655206 CINÈTICA I REACTORS 1Q
Optativa 3
17655211 CIRCUITS ELÈCTRICS 1Q
Optativa 3
17655218 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Optativa 6
17655212 FONAMENTS D'AUTOMATISMES 1Q
Optativa 3
17655205 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
17655210 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS 1Q
Optativa 3
17655220 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
17655203 MECÀNICA DE MÀQUINES 1Q
Optativa 3
17655204 MECÀNICA ESTRUCTURAL 1Q
Optativa 3
17655202 MODELAT DE SÒLID I NORMALITZACIÓ 1Q
Optativa 6
17655236 MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Optativa 3
17655207 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
17655237 SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS 1Q
Optativa 5
17655222 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Optativa 6
17655217 BIOMATERIALS 2Q
Optativa 3
17655219 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Optativa 6
17655235 MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 2Q
Optativa 3
17655501 PRÀCTIQUES EXTERNES I 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655502 PRÀCTIQUES EXTERNES II 2Q
Pràctiques Externes optatives 6
17655221 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Optativa 6
17655209 LABORATORI D'ELECTROTÈCNIA AN conv. única
Optativa 3
17655208 LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204103 AUTOMATITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214108 CENTRALS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204011 DIBUIX TÈCNIC 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224123 DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS 1Q
Obligatòria 6
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20204104 ELECTRÒNICA 1Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
17214010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224124 LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES 1Q
Obligatòria 3
17204125 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204105 TEORIA DE CIRCUITS I 1Q
Obligatòria 6
20204114 TERMODINÀMICA 1Q
Obligatòria 6
17204117 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214127 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
17204122 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224101 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 2Q
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
17214109 ENERGIES RENOVABLES 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204107 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 2Q
Obligatòria 5
17204116 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17204115 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224121 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
20224113 HIDRÀULICA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204121 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17214112 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 2Q
Obligatòria 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204106 TEORIA DE CIRCUITS II 2Q
Obligatòria 5
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS AN
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ AN
Obligatòria 9
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6