2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents 2013
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17665107 ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS 1Q
Obligatòria 6
17665108 CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17665101 INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
17665104 SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17665109 DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS 1Q
Obligatòria 3
17665301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17665201 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA 1Q
Optativa 6
17665205 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA 1Q
Optativa 4.5
17665207 INFORMÀTICA FORENSE 1Q
Optativa 4.5
17665208 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT 1Q
Optativa 4.5
17665204 PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT 1Q
Optativa 6
17665209 VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS 1Q
Optativa 4.5
17665212 COMPUTACIÓ UBIQUA 2Q
Optativa 4.5
17665206 PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA 2Q
Optativa 4.5
17665203 REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT 2Q
Optativa 6
17665211 SEGURETAT MULTIMÈDIA 2Q
Optativa 4.5
17665210 SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI 2Q
Optativa 4.5
17665202 XARXES COMPLEXES 2Q
Optativa 6
17665501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 4.5
17665502 PRÀCTIQUES EXTERNES II AN
Pràctiques Externes optatives 4.5
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17234215 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 1Q
Optativa 6
17234213 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 1Q
Optativa 6
17234117 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17234105 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 2Q
Obligatòria 6
17234120 SEGURETAT EN XARXES 2Q
Obligatòria 6
17234106 SISTEMES DISTRIBUÏTS 2Q
Obligatòria 6