2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
6
5
1
0
1
INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
1
7
6
6
5
1
0
4
SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
1
7
6
6
5
1
0
5
MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
1
7
6
6
5
1
0
7
ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
6
6
5
1
0
8
CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
1
7
6
6
5
1
0
9
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
1
7
6
6
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
7
6
6
5
2
0
1
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
1
7
6
6
5
2
0
2
XARXES COMPLEXES
1
7
6
6
5
2
0
3
REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
1
7
6
6
5
2
0
4
PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
1
7
6
6
5
2
0
5
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
1
7
6
6
5
2
0
6
PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
1
7
6
6
5
2
0
7
INFORMÀTICA FORENSE
1
7
6
6
5
2
0
8
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
1
7
6
6
5
2
0
9
VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
1
7
6
6
5
2
1
0
SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
1
7
6
6
5
2
1
1
SEGURETAT MULTIMÈDIA
1
7
6
6
5
2
1
2
COMPUTACIÓ UBIQUA
1
7
6
6
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
1
7
6
6
5
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES II
A1Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els
àmbits de l'enginyeria informàtica.
RA1Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A2Capacitat per dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent
i assegurant la qualitat del servei.
RA1Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A3Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i
d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en
tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A4Capacitat per posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics,
garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva
homologació.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A5Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia
professional de l'activitat de la professió d'enginyer o enginyera en Informàtica.
RA1Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
A6Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes,
així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
D1Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria
informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
RA1Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Escriu en grup un article científic tipus survey.
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Troba la solució adequada.
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
D2Capacitat per fer planificació estratègica, elaborar, dirigir, coordinar i fer gestió tècnica i
econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes,
aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o
factories de desenvolupament de programari, respectant el compliment adequat dels criteris de
qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
RA1Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
D3Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres
tecnològics, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i
la seva homologació.
RA1Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica tècniques de direcció i control de projectes.
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T1Capacitat per modelitzar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar,
administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T2Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les
tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari
intermediari i serveis.
RA1Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T3Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments
processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
RA1Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T4Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o
distribuït.
RA1Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Aplica les tècniques de xifrat avançat.
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Aplica tècniques avançades de signatura.
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Aplica tècniques avançades de xifratge.
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T5Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme el
procés de construcció d'un sistema d'informació en totes les seves etapes.
RA1Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T6Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, aplicacions i sistemes basats en
computació distribuïda.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T7Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i
mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Sap implementar models de xarxes complexes.
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T8Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes
encastats i ubics.
RA1Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T9Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel•ligència artificial per
modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel•ligents i sistemes
basats en el coneixement.
RA1Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T10Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús
específic, normes i estàndards de computació gràfica.
RA1Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T11Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de
productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
RA1Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
T12Capacitat per crear i explotar entorns virtuals, i per crear, gestionar i distribuir continguts
multimèdia.
RA1Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Valora els algoritmes de representació de dades científiques.
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
TFMElaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un
exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un
projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les
competències adquirides en els ensenyaments.
RA1Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
B1Aprendre a aprendre.
RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
B2 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
B3Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
B4 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665101/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665104/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665105/MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665107/ARQUITECTURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665108/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665109/DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INFORMÀTICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665201/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665202/XARXES COMPLEXES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665203/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665204/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665205/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665206/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665207/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665208/INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665209/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665210/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTI-CRITERI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665211/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665212/COMPUTACIÓ UBIQUA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17665502/PRÀCTIQUES EXTERNES II