2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17675105 CONTROL DIGITAL 1Q
Obligatòria 4
17675102 DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS 1Q
Obligatòria 4
17675106 INNOVACIÓ I ENGINYERIA 1Q
Obligatòria 4
17675101 PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS 1Q
Obligatòria 4
17675103 SISTEMES DIGITALS AVANÇATS 1Q
Obligatòria 4
17675104 SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS 1Q
Obligatòria 5
17675107 LABORATORI INTEGRADOR 2Q
Obligatòria 5
17675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17675210 MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS 1Q
Optativa 3
17675201 MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Optativa 3
17675208 NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA 1Q
Optativa 3
17675205 RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL 1Q
Optativa 3
17675204 ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA 2Q
Optativa 3
17675203 CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS 2Q
Optativa 3
17675206 DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD 2Q
Optativa 3
17675202 MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS 2Q
Optativa 3