2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
7
5
1
0
1
PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
1
7
6
7
5
1
0
2
DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
1
7
6
7
5
1
0
3
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
1
7
6
7
5
1
0
4
SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
1
7
6
7
5
1
0
5
CONTROL DIGITAL
1
7
6
7
5
1
0
6
INNOVACIÓ I ENGINYERIA
1
7
6
7
5
1
0
7
LABORATORI INTEGRADOR
1
7
6
7
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
7
6
7
5
2
0
1
MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
6
7
5
2
0
2
MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
1
7
6
7
5
2
0
3
CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
1
7
6
7
5
2
0
4
ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
1
7
6
7
5
2
0
5
RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
1
7
6
7
5
2
0
6
DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
1
7
6
7
5
2
0
8
NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
1
7
6
7
5
2
1
0
MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A1Dissenyar i implementar programari i maquinari per a sistemes electrònics digitals mitjançant
dispositius de lògica programable i / o microcontroladors.
RA1 Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Utilitza instruments de laboratori avançats.
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza els mecanismes bàsics del mostreig i la reconstrucció de senyals analògiques.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix i aplica la relació entre la transformada Z i la transformada de Laplace estrella.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Utilitza els criteris d'estabilitat dels sistemes de temps discret.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Realitza el modelatge de sistemes de temps continu mitjançant convertidors A / D i D / A i
processadors digitals emprant la noció de funció de transferència de polsos.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Aplica la teoria subjacent en la conversió analògic-digital.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA8Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Domina les tècniques de disseny de filtres discrets.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA9Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA9 - Utilitza la transformada Z i coneix i comprèn les seves implicacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA10 Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA10 - Obté la resposta dinàmica de sistemes discrets.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA11 Identifica les característiques de soroll en el domini discret.
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Identifica les característiques de soroll en el domini discret.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA12Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA12 - Valora l'arquitectura i principals característiques de les FPGAs.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA13Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA13 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny HDL.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA14Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA14 - Dissenya circuits digitals utilitzant un flux de disseny gràfic.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA15Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA15 - Simula i verifica circuits digitals implementats en FPGAs.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A2Dissenyar filtres digitals per al tractament de senyals mostrejades i controladors digitals de
processos continus.
RA1Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Utilitza les tècniques més comunes de discretització de sistemes analògics: transformació
bilineal, Z adaptada, conservació de la resposta a l'impuls i conservació de la resposta a

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Dissenya controladors digitals en el domini de la freqüència.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza els fonaments del control digital multivariable: representació de la planta en l'espai
d'estat, discretització de les equacions d'estat, assignació de pols i estimació de l'estat.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4 Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Utilitza els aspectes més rellevants relacionats amb l'execució dels algorismes de control
digital: sistemes de coma fixa, quantificació de coeficients, cicles límit i errors de

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A3Definir i analitzar sistemes i serveis de comunicacions.
RA1Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2 Utilitza instruments de laboratori avançats.
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A4Organitzar i planificar estratègies innovadores de les empreses de base tecnològica.
RA1Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix i valora els elements que intervenen en els processos d'innovació en les empreses i en els
processos de valorització tecnològica.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix i utilitza les tècniques de recerca i selecció de la informació rellevant per a la
innovació, incloent la recerca de patents.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Descriu l'estructura i gestió dels projectes d'R + D + I.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Desenvolupa una idea de negoci.
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Desenvolupa una idea de negoci.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Coneix les normatives aplicables als sistemes electrònics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A5Conèixer les tecnologies pròpies de la fabricació de microsistemes.
RA1Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Descriu el concepte de sistemes micro-electro-mecànics (MEMS).

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Compara i valora els processos tecnològics utilitzats en la fabricació de circuits integrats i
MEMS.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Descriu algunes implementacions físiques de dispositius bàsics (unió PN, BJT, MOS) i entén el
seu funcionament.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4 Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Argumenta la influència de la implementació física en el comportament del dispositiu.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Utilitza instruments de laboratori avançats.
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Utilitza instruments de laboratori avançats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A6Dissenyar i implementar sensors i xarxes de sensors.
RA1Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3 Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Adquireix les bases necessàries per a dissenyar xarxes de sensors i comprendre la seva ocupació
en diverses aplicacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Utilitza dispositius de radioidentificación (RFID) per a aplicacions de posicionament en ambients
interiors.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Aplica coneixements bàsics sobre circuits i instrumentació d'alta freqüència enfocats a
aplicacions de comunicacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A7Utilitzar eines CAD per al disseny i posterior implementació de circuits.
RA1Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Valora les diferents tecnologies de fabricació de circuits d'alta freqüència. Compara les
tecnologies de les línies de transmissió utilitzades en circuits integrats (CPW, microstrip,
microstrip invertit).

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Utilitza les diferents tècniques de simulació de circuits emprant eines de CAD (paràmetres S,
domini del temps, soroll, equilibri harmònic, oscil · lació, soroll de fase).

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua components, dispositius i / o sistemes en l'àmbit del màster
mitjançant la realització de treballs pràctics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Analitza, dissenya, i modela circuits i subsistemes utilitzant eines de simulació CAD d'alta
freqüència.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A8Concebre, implementar i explotar arquitectures de distribució de potència (competència de
l'especialitat Electrònica industrial).
RA1 Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Compara i valora les arquitectures elèctriques aplicades a sistemes d'energies renovables,
vehicles i sistemes aïllats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2 Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Compara i valora les arquitectures elèctriques de sistemes connectats a la xarxa.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Aplica el control en mode lliscant als sistemes de conversió d'energia fotovoltaica-elèctrica.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A9Controlar convertidors de potència i màquines elèctriques (competència de l'especialitat
Electrònica industrial).
RA1Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Modela un convertidor commutat com a sistema d'estructura variable.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Dissenya controladors en mode lliscant per convertidors commutats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Compara i valora les estructures del control digital dels convertidors commutats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Dissenya controladors digitals.
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Dissenya controladors digitals.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Simula convertidors commutats amb control lliscant i digital.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Aplica el modelatge i anàlisi de convertidors commutats. Tria components passius incloent el filtre
d'entrada.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7 Tria components passius incloent el filtre d'entrada.
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Tria components passius incloent el filtre d'entrada.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA8Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Dissenya el control emprant circuits integrats comercials i verificació de les especificacions del
disseny mitjançant simulació.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA9Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA9 - Utilitza el model dinàmic de les diverses topologies de màquines elèctriques i analitza el seu
comportament dinàmic enfront de diversos tipus de pertorbacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA10Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA10 - Coneix i aplica correctament les principals tècniques de control de màquines elèctriques.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A10Integrar nous nanomaterials i tecnologies en dispositius electrònics i optoelectrònics
(competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
RA1Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius fotònics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Descriu els principis de funcionament dels dispositius electrònics per a aplicacions d'alta
freqüència.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Valora la varietat i utilitats dels principals dispositius fotònics i electrònics d'alta
freqüència.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Descriu els diferents tipus de dispositius semiconductors avançats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Descriu el funcionament, característiques i aplicacions actuals dels dispositius semiconductors
avançats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Descriu els principis de funcionament de sensors per a senyals òptics, mecànics, tèrmics,
magnètics i (bio) químics construïts mitjançant la tecnologia de microsistemes.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Valora els desenvolupaments dins de la nanotecnolgía i la nanociència per noves generacions de
sensors.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA8Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA9Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA9 - Descriu els conceptes bàsics dels nanomaterials i dispositius fabricats mitjançant nanomaterials.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA10Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA10 - Descriu les aplicacions de la nanotecnologia i dels materials nano estructurats en nous dispositius
electrònics i optoelectrònics.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA11Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Descriu les propietats elèctriques i fotòniques de nous materials.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA12Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA12 - Valora les principals tecnologies de nanofabricació i integració així com nous dispositius i
aplicacions.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
A11Interpretar dades estadístiques en sistemes multivariables (reconeixement de patrons, tècniques de
quimiometria) (competència de l'especialitat Microsistemes Electrònics).
RA1Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Realitza estratègies de disseny d'experiments òptimes quant a recursos utilitzats o exactitud dels
resultats.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Utilitza programes matemàtics (p.e. MATLAB) per analitzar les dades obtingudes i modelar els
processos subjacents del fenomen sota estudi.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Entén en profunditat la significació estadística dels resultats obtinguts i generalitza les
conclusions a altres situacions semblants.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4 Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Adquireix coneixements bàsics en ciències biomèdiques per dissenyar experiments i interpretar
resultats en aquests àmbits.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Utilitza les eines bàsiques de Quimiometria com el PCA o el PLS.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Utilitza els models de xarxes neuronals més habituals (mapes de Kohonen, Xarxes backpropagation,
Fuzzy Artmap...).

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Aplica algoritmes quimiomètrics a conjunts de dades biològiques (metabolòmica, proteòmica).

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA8Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Descriu i valora els sistemes sensors i els sensors intel · ligents incloent les estratègies de
calibratge, compensació i comunicacions associades als mateixos.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
TFMRealització, presentació i defensa d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un
tribunal universitari, consistent en un projecte integrador dins l'àmbit de coneixements del
màster.
RA1 Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Integra els coneixements de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B1Aprendre a aprendre.
RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA9 - Troba la solució adequada

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA9 - Troba la solució adequada

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA9 - Troba la solució adequada

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Troba la solució adequada

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA9 - Troba la solució adequada

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA9 - Troba la solució adequada

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA9 - Troba la solució adequada

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA9 - Troba la solució adequada

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA9 - Troba la solució adequada

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675101/PROCESSAMENT DIGITAL DE SENYALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675102/DISPOSITIUS I TECNOLOGIES MICROELECTRÒNICS I NANOELECTRÒNICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675103/SISTEMES DIGITALS AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675104/SISTEMES ELECTRÒNICS EN COMUNICACIONS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675105/CONTROL DIGITAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675106/INNOVACIÓ I ENGINYERIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675107/LABORATORI INTEGRADOR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675201/MODELATGE I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675202/MODELATGE I CONTROL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675203/CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675204/ARQUITECTURA ELÈCTRICA DE SISTEMES DE GESTIÓ D'ENERGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675205/RADIOIDENTIFICACIÓ I SENSORS SENSE FIL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675206/DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS D'ALTA FREQÜÈNCIA AMB EINES CAD
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675208/NANOMATERIALS EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17675210/MICROSISTEMES I NANOSISTEMES SENSORS