2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
6
8
5
1
0
1
v
CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
1
7
6
8
5
1
0
2
v
INFORMÀTICA FORENSE
1
7
6
8
5
1
0
3
v
IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
1
7
6
8
5
1
0
4
v
SISTEMES MULTIAGENT
1
7
6
8
5
1
0
5
v
VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
1
7
6
8
5
1
0
6
v
COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
1
7
6
8
5
1
0
7
v
PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
1
7
6
8
5
1
0
8
v
SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
1
7
6
8
5
3
0
1
v
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
7
6
8
5
2
0
1
v
ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
6
8
5
2
0
3
v
INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
1
7
6
8
5
2
0
4
v
PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
1
7
6
8
5
2
0
5
v
REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
1
7
6
8
5
2
0
6
v
SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
1
7
6
8
5
2
0
7
v
SEGURETAT MULTIMÈDIA
1
7
6
8
5
2
0
8
v
XARXES COMPLEXES
A1Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de la Seguretat
Informàtica i Intel·ligència Artificial, en contextos més amplis i multidisciplinaris.
RA1Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en
els problemes

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Troba la solució adequada
    RA3 - Troba la solució adequada

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Troba la solució adequada

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Troba la solució adequada

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Troba la solució adequada

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Troba la solució adequada

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Troba la solució adequada

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Troba la solució adequada

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Troba la solució adequada

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Troba la solució adequada

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Troba la solució adequada

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Troba la solució adequada

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Troba la solució adequada

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Troba la solució adequada

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Troba la solució adequada

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Troba la solució adequada

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Troba la solució adequada

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Integra dispositius i / o mètodes computacionals en contextos diversos.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA7Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Dissenya i resol d'un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades
en l'assignatura.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA8Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA9Escriu en grup un article científic tipus survey.
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA10Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA11Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA12Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA12 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A2Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres
tecnològics, orientats a la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial, garantint la
seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
RA1Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per a la consecució d'un projecte
d'investigació.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Aplica tècniques de direcció i control de projectes.
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Presenta resultats d'allò que s'espera en la manera adequada d'acord amb la bibliografia donada i
en el temps previst

17685208v/XARXES COMPLEXES
A3Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les
tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari
intermediari i serveis.
RA1Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Dissenya protocols de xarxes i serveis privats per a aplicacions informàtiques i telemàtiques.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components programari.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Fa aportacions significatives o certes Innovacions.
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Fa aportacions significatives o certes Innovacions.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

17685208v/XARXES COMPLEXES
A4Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o
distribuït.
RA1Comprèn la implementació de protocols criptogràfics
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomórficas

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Aplica les tècniques de xifrat avançat
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Aplica les tècniques de xifrat avançat

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Aplica tècniques avançades de xifrat
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Aplica tècniques avançades de xifrat

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Aplica tècniques avançades de signatura
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Aplica tècniques avançades de signatura

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA7Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA8Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics així com l'origen i impacte d'atacs i intrusions a
aquests sistemes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA9Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA10Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA10 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA11Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la securització, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A5Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en
totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació segur.
RA1Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i saber decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A6Capacitat per dissenyar i avaluar les mesures de protecció de la seguretat i la privacitat de
sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
RA1Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix el i aplica sistemes segurs de comunicació en entorns de computació distribuïda.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies de Cloud
Computing.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A7Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i
mètodes numèrics o computacionals a problemes d'intel·ligència artificial relacionats amb xarxes
neuronals i sistemes evolutius.
RA1Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals, i coneix algunes
tècniques clàssiques lineals.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Sap implementar models de xarxes complexes.
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA7Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA8Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A8Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis per a la protecció de la
privacitat i la seguretat informàtica en sistemes ubics.
RA1Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Sap desenvolupar tècniques avançades de visió artificial en càmeres i altres sistemes encastats
i ubics

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A9Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per
modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats
en el coneixement.
RA1Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i saber utilitzar cada un d'ells.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Dissenya tecnologies de garantia de la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Representa coneixement aproximat i aplica mecanismes d'inferència sobre ell per resoldre problemes
complexos.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algoritmes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA7Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
de la Intel·ligència Artificial.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA8Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA9Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA9 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A10Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús
específic, normes i estàndards de computació gràfica.
RA1Utilitza tècniques de computació gràfica
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Utilitza tècniques de computació gràfica

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzades en els sistemes gràfics

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Classifica els models fa al seu àmbit d'aplicació

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per a la manipulació dels objectes que formen l'escena i la seva
visualització

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades

17685208v/XARXES COMPLEXES
A11Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de
productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics mitjançant tècniques avançades
d'intel·ligència artificial.
RA1Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Integra sistemes artificials que interactuen amb humans mitjançant visió artificial

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzats

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17685208v/XARXES COMPLEXES
A12Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i
distribució de continguts multimèdia garantint la protecció de la privacitat i els drets d'autor
mitjançant tècniques de seguretat informàtica i Intel·ligència Artificial.
RA1 Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 -  Analitza continguts multimèdia mitjançant tècniques de reconeixement de patrons i visió
artificial

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Valora els algoritmes de representació de dades científiques
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques

17685208v/XARXES COMPLEXES
TFMElaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un
exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un
projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les
competències adquirides en els ensenyaments.
RA1Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i portar a terme un
projecte.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Comunica correctament els resultats de la feina, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA5Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps)

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA6Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA6 - Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17685208v/XARXES COMPLEXES
G1Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en els àmbits
de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
RA1Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17685208v/XARXES COMPLEXES
G2Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i
d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en
els àmbits de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Simula i avalua algoritmes distribuïts per verificar el seu correcte funcionament enfront d'errors
i la seva tolerància a fallades.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA4Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17685208v/XARXES COMPLEXES
G3Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes,
així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica. Específicament en els
camps de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
RA1Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA2Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17685208v/XARXES COMPLEXES
 RA3Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT1 Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.
RA1Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Gestiona i comunica informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua estrangera.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Formula valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Resol problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Treballa en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Comunica idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
RA1Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Desenvolupa habilitats per gestionar la carrera professional.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Aplica els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

17685208v/XARXES COMPLEXES
CT8Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
RA1Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685101v/CRIPTOLOGIA I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685102v/INFORMÀTICA FORENSE
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685103v/IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685104v/SISTEMES MULTIAGENT
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685105v/VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685106v/COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685107v/PROTECCIÓ DE LA PRIVADESA
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685108v/SISTEMES D'AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS MULTICRITERI
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685301v/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685201v/ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685203v/INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN SEGURETAT I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685204v/PLANIFICACIÓ I RAONAMENT APROXIMAT
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685205v/REPRESENTACIÓ I ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685206v/SISTEMES DE VISUALITZACIÓ I INTERACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685207v/SEGURETAT MULTIMÈDIA
    RA1 - Desenvolupa l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

17685208v/XARXES COMPLEXES