2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Doble titul. de Grau d'Eng. Elèctrica/Electrònica Ind. i Automàtica (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17904007 ÀLGEBRA LINEAL 1Q
Formació bàsica 6
17904005 ANÀLISI MATEMÀTICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17904006 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17904003 FÍSICA I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17904004 FÍSICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17904001 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17904010 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
17904101 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA 1Q
Obligatòria 6
17904102 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17904113 CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 5
17904008 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
17904002 FONAMENTS DE COMPUTADORS 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17904011 DIBUIX TÈCNIC 1Q
Formació bàsica 6
17904116 ELECTRÒNICA DIGITAL 1Q
Obligatòria 6
17904009 ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS 1Q
Formació bàsica 6
17904107 INFORMÀTICA INDUSTRIAL I 1Q
Obligatòria 6
17904108 LUMINOTÈCNIA 1Q
Obligatòria 3
17904103 TEORIA DE CIRCUITS I 1Q
Obligatòria 6
17904111 TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA 1Q
Obligatòria 6
17904109 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA 2Q
Obligatòria 5
17904105 FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17904110 FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 5
17904112 MÀQUINES I MECANISMES 2Q
Obligatòria 5
17904114 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 6
17904115 TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS 2Q
Obligatòria 3
17904104 TEORIA DE CIRCUITS II 2Q
Obligatòria 5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17904122 AUTOMATITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17904117 ELECTRÒNICA ANALÒGICA 1Q
Obligatòria 6
17904118 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
17904106 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17904121 MANTENIMENT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
17904119 MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17904120 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
17904127 CONTROL AUTOMÀTIC 2Q
Obligatòria 6
17904124 EQUIPS ELECTRÒNICS 2Q
Obligatòria 6
17904125 INSTRUMENTACIÓ 2Q
Obligatòria 6
17904123 MICROCONTROLADORS 2Q
Obligatòria 6
17904126 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17904128 CENTRALS ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17904131 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 1Q
Obligatòria 6
17904132 INFORMÀTICA INDUSTRIAL II 1Q
Obligatòria 6
17904133 MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS 1Q
Obligatòria 6
17904130 SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
17904134 TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 1Q
Obligatòria 6
17904136 DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 2Q
Obligatòria 6
17904135 ENERGIES RENOVABLES 2Q
Obligatòria 6
17904137 PROJECTE INTEGRADOR 2Q
Obligatòria 3
17904138 PROJECTES D'ENGINYERIA ELÈCTRICA 2Q
Obligatòria 3
17904129 SISTEMES ROBOTITZATS 2Q
Obligatòria 6
17904301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EEA) 2Q
Treball fi de grau 12
17904302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EE) 2Q
Treball fi de grau 12