2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
9
0
4
0
0
1
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
1
7
9
0
4
0
0
2
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
9
0
4
0
0
3
FÍSICA I
1
7
9
0
4
0
0
4
FÍSICA II
1
7
9
0
4
0
0
5
ANÀLISI MATEMÀTICA I
1
7
9
0
4
0
0
6
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
9
0
4
0
0
7
ÀLGEBRA LINEAL
1
7
9
0
4
0
0
8
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
7
9
0
4
0
1
0
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
1
7
9
0
4
1
0
1
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
1
7
9
0
4
1
0
2
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
9
0
4
1
1
3
CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
1
7
9
0
4
0
0
9
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
1
7
9
0
4
0
1
1
DIBUIX TÈCNIC
1
7
9
0
4
1
0
3
TEORIA DE CIRCUITS I
1
7
9
0
4
1
0
4
TEORIA DE CIRCUITS II
1
7
9
0
4
1
0
5
FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
0
7
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
1
7
9
0
4
1
0
8
LUMINOTÈCNIA
1
7
9
0
4
1
0
9
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
1
7
9
0
4
1
1
0
FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
1
7
9
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
1
7
9
0
4
1
1
2
MÀQUINES I MECANISMES
1
7
9
0
4
1
1
4
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
7
9
0
4
1
1
5
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
1
7
9
0
4
1
1
6
ELECTRÒNICA DIGITAL
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Troba la solució adequada

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Troba la solució adequada

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Troba la solució adequada

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Troba la solució adequada

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Troba la solució adequada

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Troba la solució adequada

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Troba la solució adequada

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Troba la solució adequada

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Troba la solució adequada

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Troba la solució adequada

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Troba la solució adequada

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Troba la solució adequada

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Troba la solució adequada

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Troba la solució adequada

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Troba la solució adequada

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Troba la solució adequada

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Troba la solució adequada

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904003/FÍSICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904004/FÍSICA II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904003/FÍSICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904004/FÍSICA II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904003/FÍSICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904004/FÍSICA II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904003/FÍSICA I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904004/FÍSICA II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904003/FÍSICA I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904004/FÍSICA II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904003/FÍSICA I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904004/FÍSICA II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904003/FÍSICA I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904004/FÍSICA II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904003/FÍSICA I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904004/FÍSICA II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904003/FÍSICA I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904004/FÍSICA II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904003/FÍSICA I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904004/FÍSICA II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904003/FÍSICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904004/FÍSICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904003/FÍSICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904004/FÍSICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904003/FÍSICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904004/FÍSICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904003/FÍSICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904004/FÍSICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904003/FÍSICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904004/FÍSICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904003/FÍSICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904004/FÍSICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904003/FÍSICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904004/FÍSICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904003/FÍSICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904004/FÍSICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904003/FÍSICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904004/FÍSICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904001/FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904002/FONAMENTS DE COMPUTADORS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904003/FÍSICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904004/FÍSICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904005/ANÀLISI MATEMÀTICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904006/ANÀLISI MATEMÀTICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904007/ÀLGEBRA LINEAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904008/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904010/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904101/ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904102/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904113/CIÈNCIA I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904009/ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904011/DIBUIX TÈCNIC
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904103/TEORIA DE CIRCUITS I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904104/TEORIA DE CIRCUITS II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904105/FONAMENTS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904107/INFORMÀTICA INDUSTRIAL I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904108/LUMINOTÈCNIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904109/FONAMENTS D'ELECTRÒNICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904110/FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904111/TERMODINÀMICA I HIDRÀULICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904112/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904114/ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904115/TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

17904116/ELECTRÒNICA DIGITAL