2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17914011 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17914004 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
17914003 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
17914010 FONAMENTS DE COMPUTADORS 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17914009 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17914002 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 9
17914101 MICROBIOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914006 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
17914008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
17914005 FÍSICA 2Q
Formació bàsica 9
17914007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
17914001 QUÍMICA GENERAL AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17914107 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 1Q
Obligatòria 6
17914112 COMPUTADORS 1Q
Obligatòria 6
17914105 ENZIMOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914106 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 1Q
Obligatòria 6
17914113 PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17914102 QUÍMICA ORGÀNICA 1Q
Obligatòria 6
17914104 BIOINFORMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
17914109 CULTIUS CEL·LULARS 2Q
Obligatòria 4
17914111 ENGINYERIA BIOQUÍMICA 2Q
Obligatòria 6
17914114 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 2Q
Obligatòria 6
17914115 ESTRUCTURES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
17914103 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 2Q
Obligatòria 6
17914110 QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL 2Q
Obligatòria 4
17914108 TERMODINÀMICA I CINÈTICA 2Q
Obligatòria 4
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17914126 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 6
17914120 GENÈTICA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
17914118 IMMUNOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914012 MATEMÀTICA DISCRETA I 1Q
Formació bàsica 6
17914116 TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
17914121 TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT 1Q
Obligatòria 6
17914127 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17914117 BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 2Q
Obligatòria 6
17914125 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL 2Q
Obligatòria 6
17914124 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA 2Q
Obligatòria 4
17914122 ENGINYERIA DE BIOREACTORS 2Q
Obligatòria 4
17914128 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 2Q
Obligatòria 6
17914119 METABOLISME DE MICROORGANISMES 2Q
Obligatòria 6
17914123 PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ 2Q
Obligatòria 4