2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)

  Subjects
  Competences
  Pla d'estudis
  Procediment d'admissió
  Perfil
  Sortides professionals
  Continuació d'estudis
  Horaris
  Calendari d’exàmens
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.