2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175101101 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 8
175101111 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Únic anual
Obligatòria 8
175101107 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Obligatòria 8
175101103 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Únic anual
Obligatòria 8
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175101113 INICIACIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 10
175101114 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
175101120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175101223 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS Únic anual
Optativa 6
175101201 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA Únic anual
Optativa 4
175101219 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Únic anual
Optativa 8
175101206 DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS I FOTÒNICS Únic anual
Optativa 8
175101205 DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS Únic anual
Optativa 4
175101224 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Únic anual
Optativa 7.5
175101202 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Únic anual
Optativa 4
175101214 GESTIÓ DE POTÈNCIA DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLES Únic anual
Optativa 4
175101222 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ II Únic anual
Optativa 10
175101209 MODE D'OPERACIÓ RF EN DISPOSITIUS I CIRCUITS INTEGRATS Únic anual
Optativa 4
175101203 NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Únic anual
Optativa 4
175101216 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Únic anual
Optativa 6
175101225 OPTOELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 6
175101220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
175101217 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Únic anual
Optativa 8
175101215 ROBÒTICA MÒBIL Únic anual
Optativa 4
175101213 SÍNTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Únic anual
Optativa 8
175101218 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Optativa 8