2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Perfil

El màster està adreçat a estudiants que hagin cursat estudis de grau en ciències o enginyeria amb un bon expedient acadèmic, que estiguin altament motivats i que desitgin desenvolupar una carrera professional d’alt nivell en laboratoris d’investigació en l’industria o be en institucions públiques.

Hi podrà accedir qualsevol persona amb una titulació universitària oficial, de primer cicle o de primer i segon cicle, i aquelles que no tinguin el títol de grau però que puguin acreditar un mínim de 180 crèdits de grau ja superats de la futura titulació.

També podran accedir-hi aquells alumnes de les actuals llicenciatures de primer i segon cicle que hagin superat un mínim de 180 crèdits entre els quals figurin tots els troncals de l'ensenyament.

Els titulats d’universitats estrangeres podran matricular-s’hi sempre que se’ls homologuin prèviament els estudis cursats. També s’hi podrà entrar amb un títol no homologat si es comprova que els estudis cursats acrediten un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten el país on s'ha expedit el títol per accedir a estudis de postgrau; en aquest cas  tindrà plena validesa oficial el màster oficial o de doctorat cursat a la URV.

Com a punt de partida es podrà cursar, sempre que es compleixin els requisits anteriors, qualsevol màster que estigui relacionat o no amb el currículum universitari dels estudiants, però l’admissió final serà decretada per cada universitat particular depenent dels seus criteris propis. Per tant, abans de matricular-se caldrà informar-se sobre els requisits que es necessiten per optar a una determinada plaça.