2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Salidas Profesionales

El màster proporciona una formació avançada en el sector de l’ Electrical Engineering, terme anglosaxó interdisciplinari que engloba els camps de coneixement de l’enginyeria electrònica, l’automàtica i de les comunicacions. En la societat del coneixement actual aquest àmbits van estretament relacionats i no s’han d’entendre aïlladament.

A més d’aquesta formació transversal, el màster, en la seva vessant de recerca, permet especialitzar-se en l’àmbit d’investigació per realitzar posteriorment una tesi doctoral en l’àrea dels dispositius electrònics, fotònics i microsistemes o el l’àrea de l’electrònica de potència i control. També permet entrar en departaments de I+D+I de l’indústria i la universitat.

En la seva vessant professionalitzadora, està orientat, principalment, a permetre que els seus titulats desenvolupin la seva tasca en la indústria. Més concretament essent capaços de desenvolupar programari i maquinari per controlar qualsevol procés productiu i realitzar-ne el manteniment i el control. Així mateix, oferir assessorament tècnic en l’anàlisi i la detecció de problemes per finalment proposar les accions de correcció adients. Addicionalment, també ha de permetre la seva incorporació als serveis comercials en empreses del sector electrònic.