2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007, i desprès de l’última modificació pel curs 2008-09 el seu Pla d’Estudis és el següent  Pla estudis mee 2008

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Electrònica, un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta per aquest curs 2008-09 d’un itinerari de recerca de 60 ECTS i dos itineraris professionalitzadors un de 60 ECTS i un de 120 ECTS.

La distribució de crèdits d'aquest ensenyament depèn de l’itinerari escollit:

Itineraris de Recerca 60 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TOTALS

1R

10

20

30 (obligatoris)

60

TOTAL

10

20

30

60

Itinerari Professionalitzador 120 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TOTALS

1R

60

0

0

60

2N

8

22

30 (obligatoris)

60

TOTAL

68

22

30

120

Itinerari Professionalitzador 60 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TOTALS

1R

8

22

30 (obligatoris)

60

TOTAL

8

22

30

60

Podeu trobar més informació en la següent adreça:

http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_electronica.html