2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Electrónica (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007, i desprès de l’última modificació pel curs 2009-10 el seu Pla d’Estudis i la informació referent a l'itinerari el podeu trobar al següent link:  

http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_electronica.html

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Electrònica, un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta per aquest curs 2009-10 d’un itinerari de recerca de 60 ECTS i un itinerari professionalitzador de 60 ECTS

IMPORTANT: A partir del curs 2009-10, tots els estudiants de nou accés al màster hauran de matricular l'assignatura 1751001220 Orientació Professional i Ciutadania com a optativa / complement de formació. Atès que aquesta assignatura s'haurà de cursar per sobre dels 60 ECTS requerits pel màster la seva matrícula no suposarà cost econòmic per l'alumne. La seva superació serà necessària per a poder obtenir el títol.