2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Horaris

Podeu consultar els horaris d’aquest ensenyament en la següent adreça web: http://www.etse.urv.cat/intranet/InfoComu/HorarisClasses/2006_2007/

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors. Així mateix i en funció de la matrícula poden haver-hi increments i disminucions de grups de problemes i pràctiques. Per aquest motiu us recomanem consultar-los de nou a principis de curs a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.