2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Horaris

Podeu consultar els horaris d’aquest ensenyament en la següent adreça web: http://www.etse.urv.cat/pagsWeb/cat/Ens/horarisEns/horarisEns.php

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors. Així mateix i en funció de la matrícula poden haver-hi increments i disminucions de grups de problemes i pràctiques. Per aquest motiu us recomanem consultar-los de nou a principis de curs a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.