2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175101111 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Only annual
Compulsory 8
175101109 ENGINYERIA DE CONTROL II Only annual
Compulsory 6
175101110 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS Only annual
Compulsory 6
175101104 ENGINYERIA DE CONTROL I Only annual
Compulsory 8
175101102 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS Only annual
Compulsory 8
175101101 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 8
175101115 ACCIONAMENTS MECÀNICS Only annual
Compulsory 8
175101116 SISTEMES INFORMÀTICS DE TEMPS REAL Only annual
Compulsory 8
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175101113 INICIACIÓ A LA RECERCA Only annual
Compulsory 10
175101114 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
175101120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
First & Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175101103 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Only annual
Compulsory 8
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
175101213 SÍNTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Only annual
Optional 8
175101214 GESTIÓ DE POTÈNCIA DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLES Only annual
Optional 4
175101215 ROBÒTICA MÒBIL Only annual
Optional 4
175101210 INSTRUMENTACIÓ APLICADA AL CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALES Only annual
Optional 4
175101211 APLICACIÓ DELS MOSFET I DELS IGBT EN ELS SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA Only annual
Optional 4
175101209 MODE D'OPERACIÓ RF EN DISPOSITIUS I CIRCUITS INTEGRATS Only annual
Optional 4
175101208 FÍSICA DE MICROSISTEMES Only annual
Optional 4
175101207 TECNOLOGIA DE MICROSISTEMES Only annual
Optional 4
175101206 DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS I FOTÒNICS Only annual
Optional 8
175101205 DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS Only annual
Optional 4
175101204 ESPECIFICACIÓ I DISSENY DE SISTEMES Only annual
Optional 4
175101203 NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Only annual
Optional 4
175101201 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA Only annual
Optional 4
175101216 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Only annual
Optional 6
175101218 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Only annual
Optional 8
175101219 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Only annual
Optional 8
175101217 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Only annual
Optional 8
175101202 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Only annual
Optional 4
175101222 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ II Only annual
Optional 10
175101221 CHARACTERIZATION OF CRYSTALS, NANOCRYSTALS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS BY X-R DIFFRACTION METHODS Only annual
Optional 3
175101223 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS Only annual
Optional 6
175101220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3