2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Electrònica (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175101101 INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 8
175101111 MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS Únic anual
Obligatòria 8
175101107 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Obligatòria 8
175101103 SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS Únic anual
Obligatòria 8
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175101113 INICIACIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 10
175101114 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
175101120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175101223 CARACTERITZACIÓ CRISTAL·LOGRÀFICA I QUÍMICA DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS Únic anual
Optativa 6
175101201 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA Únic anual
Optativa 4
175101219 CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS Únic anual
Optativa 8
175101206 DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS I FOTÒNICS Únic anual
Optativa 8
175101205 DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS Únic anual
Optativa 4
175101224 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Únic anual
Optativa 7.5
175101202 GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ Únic anual
Optativa 4
175101214 GESTIÓ DE POTÈNCIA DE FONTS D'ENERGIA RENOVABLES Únic anual
Optativa 4
175101222 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ II Únic anual
Optativa 10
175101209 MODE D'OPERACIÓ RF EN DISPOSITIUS I CIRCUITS INTEGRATS Únic anual
Optativa 4
175101203 NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Únic anual
Optativa 4
175101216 OPTIMITZACIÓ I CONTROL ÒPTIM Únic anual
Optativa 6
175101225 OPTOELECTRÒNICA Únic anual
Optativa 6
175101220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
175101217 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Únic anual
Optativa 8
175101215 ROBÒTICA MÒBIL Únic anual
Optativa 4
175101213 SÍNTESI, MODELITZACIÓ I CONTROL DE CONVERTIDORS COMMUTATS Únic anual
Optativa 8
175101218 SISTEMES DE PERCEPCIÓ Únic anual
Optativa 8