2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175111107 ARQUITECTURES PARAL.LELES II Únic anual
Obligatòria 4.5
175111101 ARQUITECTURES PARAL·LELES I Únic anual
Obligatòria 4.5
175111105 COMPILADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175111111 COMPILADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
175111113 CRIPTOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
175111102 DISSENY D'INTERFICIES GRÀFIQUES Únic anual
Obligatòria 4.5
175111103 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Únic anual
Obligatòria 4.5
175111108 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Únic anual
Obligatòria 4.5
175111112 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Obligatòria 6
175111106 INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175111128 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
175111109 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Únic anual
Obligatòria 6
175111104 XARXES DE COMPUTADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175111110 XARXES DE COMPUTADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175111122 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175111125 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Únic anual
Obligatòria 6
175111126 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Únic anual
Obligatòria 6
175111121 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175111117 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
175111124 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Únic anual
Obligatòria 6
175111114 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Obligatòria 9
175111123 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 4.5
175111115 SISTEMES DISTRIBUÏTS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175111116 SISTEMES INFORMÀTICS I Únic anual
Obligatòria 7.5
175111120 SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Obligatòria 4.5
175111127 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 10.5
175111118 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175111119 XARXES P2P Únic anual
Obligatòria 4.5