2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007 amb el següent pla d'estudis Pla estudis meis 2006. La necessitat d'incorporar alguns canvis va fer que pel curs 2007/2008 s'activés un nou pla d'estudis i que aquest estigui en procés d'extinció.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, un títol que és caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta de dues mencions:

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera que és la mateixa per totes dues mencions:

CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE RECERCA
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
49,5
0
10,5 (obligatoris)
60
TOTAL
109,5
0
10.5
120

Podeu trobar més informació en la següent adreça:
http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_informatica_seguretat.html