2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Salidas Profesionales

Els estudiants que optin per aquest Màster podran accedir a sortides professionals que requereixin les següents habilitats:

A més d’aquestes competències, l’estudiant assolirà d’altres competències, més específiques, derivades del coneixement que es derivi del perfil triat. Els estudiants de la menció en Seguretat adquiriran competències en els camps i eines més habituals en la seguretat d’aplicacions informàtiques. En concret l’estudiant rebrà formació avançada en:

D’altra banda, els estudiants de la menció en Sistemes Intel·ligents adquiriran competències avançades de planificació, organització, disseny i desenvolupament de components de programari intel·ligent. En concret l’estudiant rebrà formació avançada en: