2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Procediment d'admissió

Aquest pla d'estudis està en procés d'extinció i per aquest motiu no s'admeten nous alumnes. Si voleu cursar aquest ensenyament heu de cursar el pla 2007.