2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175111106 INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Only annual
Compulsory 4.5
175111108 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Only annual
Compulsory 4.5
175111107 ARQUITECTURES PARAL.LELES II Only annual
Compulsory 4.5
175111105 COMPILADORS I Only annual
Compulsory 4.5
175111104 XARXES DE COMPUTADORS I Only annual
Compulsory 4.5
175111102 DISSENY D'INTERFICIES GRÀFIQUES Only annual
Compulsory 4.5
175111103 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Only annual
Compulsory 4.5
175111109 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Only annual
Compulsory 6
175111110 XARXES DE COMPUTADORS II Only annual
Compulsory 4.5
175111111 COMPILADORS II Only annual
Compulsory 4.5
175111112 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Only annual
Compulsory 6
175111113 CRIPTOLOGIA Only annual
Compulsory 6
175111128 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Only annual
Compulsory 3
175111101 ARQUITECTURES PARAL·LELES I Only annual
Compulsory 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175111114 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Only annual
Compulsory 9
175111115 SISTEMES DISTRIBUÏTS I Only annual
Compulsory 4.5
175111116 SISTEMES INFORMÀTICS I Only annual
Compulsory 7.5
175111117 ROBÒTICA INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 6
175111118 VISIÓ ARTIFICIAL Only annual
Compulsory 4.5
175111119 XARXES P2P Only annual
Compulsory 4.5
175111120 SISTEMES MULTI-AGENT Only annual
Compulsory 4.5
175111121 ROBÒTICA COOPERATIVA Only annual
Compulsory 4.5
175111122 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Only annual
Compulsory 4.5
175111123 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Only annual
Compulsory 4.5
175111124 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Only annual
Compulsory 6
175111125 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Only annual
Compulsory 6
175111126 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Only annual
Compulsory 6
175111127 TREBALL DE RECERCA Only annual
Compulsory 10.5