2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Subjects
  SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Code 175112110
Study programme
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
9 Compulsory Second Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
E-mail montserrat.batet@urv.cat
carlos.garciag@urv.cat
maria.ferre@urv.cat
Lecturers
BATET SANROMÀ, MONTSERRAT
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Web http://moodle.urv.net
Relevant information En aquest curs es pretén que l'alumne conegui els fonaments teòrics de la modelització i simulació per ordinador i l'algorísmica lligada a la representació gràfica de diferents tipus d'informació relacionats amb aquests processos. En concret els objectius del curs els podem desglossar en: Conèixer i saber programar els algorismes bàsics per a la resolució de problemes evolutius. Saber representar gràficament la informació que s'obté. Comprendre els algorismes de simulació en entorns de dos i tres dimensions de propietats escalars i que varien en el temps. Aplicar tècniques d'extracció d'informació i representar gràficament els resultats. Realitzar un projecte de simulació per ordinador, amb totes les seves fases; eines de simulació a la configuració, avaluació de sistemes dinàmics i visualització de la informació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.