2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Subjects
  COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Code 175112118
Study programme
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
4.5 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO
E-mail sergio.gomez@urv.cat
Lecturers
GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO
Web http://moodle.urv.cat/
Relevant information Les xarxes neuronals artificials i els algorismes genètics constitueixen un conjunt molt variat de models i tècniques de tractament de dades, inspirats en els seus equivalent biològics: el sistema nerviós dels animals, i l'evolució genètica. En aquest curs es mostraran els models més destacats de computació neuronal i evolutiva, posant l'èmfasi en la seva capacitat de resoldre problemes de predicció, classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.