2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Subjects
  PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Code 175112122
Study programme
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
CASTELLÀ ROCA, JORDI
E-mail josep.domingo@urv.cat
jordi.castella@urv.cat
eduard.delrey@urv.cat
Lecturers
DOMINGO FERRER, JOSEP
CASTELLÀ ROCA, JORDI
DEL REY PEREZ, EDUARDO JOSE
Web http://moodle.urv.cat
Relevant information Com indica el nom de l'assignatura està dividida en dos gran blocs; Protecció del copyright i Privadesa. En el primer bloc es presenta el problema de la protecció del copyright en l'àmbit de la Societat de la Informació. Els continguts en format digital o aplicacions informàtiques poden ser duplicades i distribuïdes mitjançant les xarxes de comunicació amb un cost baix. Aquest fet perjudica als propietaris d'aquests bens perquè molts usuaris utilitzen els continguts o programes sense compensar al seu propietari legítim. Aquest problema ha estat tractat des de dos visions diferents, però complementàries; Gestió de Drets Digitals i Detecció de Còpia. La Gestió de Drets Digitals agrupa les tecnologies que només permeten l'accés als continguts o aplicacions, als usuaris autoritzats. Els usuaris autoritzats són aquells que han adquirit una còpia legítima del producte. La Detecció de Còpia agrupa les tecnologies que un cop trobada una còpia no legítima permeten demostrar qui és el propietari del contingut (Watermarking) o fins i tot demostrar qui ha redistribuït la còpia (Fingerprinting). En el segon bloc es presenta el dret dels individus a preservar la seva privadesa. Aquesta necessitat ha estat recollida per les administracions en diferents lleis que es veuen breument en aquest bloc. Aquestes estan orientades especialment a que es garanteixi que les dades dels usuaris que recullen empreses i administracions només seran usades per l'objectiu que han estat recollides. No obstant, hi ha casos en que aquestes dades han de ser compartides, p.e. estudis de població, estudi de patologies, etc... En aquest cas s'introdueixen les tècniques que fan possible garantir la privadesa dels individus i permetre la utilització de les dades. Finalment, es descriuen diferents tècniques per garantir la privadesa en sistemes informàtics i de comunicació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.