2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Subjects
  ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Code 175112201
Study programme
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites ,
Department
Coordinator
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
E-mail mariaaurora.ruiz@urv.cat
Lecturers
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
Web http://www.urv.cat/estudis/doctorat/CN.html
Relevant information Departament: Escola de Postgrau i Doctorat Coordinadora: Dra. Mª José Rodríguez Cuesta, Adreça electrònica: mjose.rodriguez@urv.cat L'assignatura s'engloba dins el currículum nuclear de Postgrau i dóna una formació transversal als estudiants de màster universitari de la URV de les diferents disciplines.
IMPORTANT: A partir del curs 2009-10, tots els estudiants de nou accés al màster hauran de matricular aquesta assignatura com a optativa / complement de formació. Atès que aquesta assignatura s'haurà de cursar per sobre dels 120 ECTS requerits pel màster la seva matrícula no suposarà cost econòmic per l'alumne. La seva superació serà necessària per a poder obtenir el títol. Orientació Professional i Ciutadania
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.