2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175112101 ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112105 ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112118 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175112109 CRIPTOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
175112102 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112106 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112121 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Únic anual
Obligatòria 6
175112104 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175112125 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
175112117 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175112120 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Únic anual
Obligatòria 6
175112119 SISTEMES D´AJUT A LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 4.5
175112112 SISTEMES INFORMÀTICS 1 Únic anual
Obligatòria 7.5
175112116 SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Obligatòria 4.5
175112103 XARXES DE COMPUTADORS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112107 XARXES DE COMPUTADORS 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175112123 COMERÇ ELECTRÒNIC Únic anual
Obligatòria 6
175112108 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Obligatòria 6
175112122 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Únic anual
Obligatòria 6
175112113 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
175112110 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Obligatòria 9
175112111 SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112124 TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 30
175112114 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175112115 XARXES P2P Únic anual
Obligatòria 4.5