2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175112101 ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112105 ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112118 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175112109 CRIPTOLOGIA Únic anual
Obligatòria 6
175112102 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112106 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112121 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Únic anual
Obligatòria 6
175112104 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175112125 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
175112117 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Obligatòria 4.5
175112120 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Únic anual
Obligatòria 6
175112119 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Únic anual
Obligatòria 4.5
175112112 SISTEMES INFORMÀTICS 1 Únic anual
Obligatòria 7.5
175112116 SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Obligatòria 4.5
175112103 XARXES DE COMPUTADORS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112107 XARXES DE COMPUTADORS 2 Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175112123 COMERÇ ELECTRÒNIC Únic anual
Obligatòria 6
175112108 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Obligatòria 6
175112122 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Únic anual
Obligatòria 6
175112113 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
175112110 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Obligatòria 9
175112111 SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 Únic anual
Obligatòria 4.5
175112124 TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA Únic anual
Obligatòria 30
175112114 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175112115 XARXES P2P Únic anual
Obligatòria 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175112201 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3