2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Pla d'estudis

El Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat ha estat aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs curs 2006/2007 i pel curs 2007/2008 s'ha posat en funcionament un nou pla d'estudi Pla estudis meis 2007. El canvi més rellevant ha estat que la Tesi de Master ha passat a ser de 30 crèdits.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, un títol que és caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta de dues mencions:

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera que és la mateixa per totes dues mencions:


CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE RECERCA
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
30
0
30 (obligatoris)
60
TOTAL
90
0
30
120

Podeu trobar més informació en la següent adreça:

http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_informatica_seguretat.html