2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Curriculum

El Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 boe masters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007 i desprès de l’última modificació pel curs 2008-09 el seu Pla d’Estudis és el següent  Pla d'estudis meis 2008 .

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, un títol que és caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta de dues mencions de recerca, les quals per aquest curs 2008-09 tenen cadascuna un itinerari de 60 ECTS i un de 120 ECTS.

La distribució de crèdits d'aquest ensenyament depèn de l’itinerari escollit:

Itinerari de Recerca d’Enginyeria de la Seguretat 60 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA

TOTALS

1R

30

0

30 (obligatoris)

60

TOTAL

30

0

30

60

Itinerari de Recerca d’Enginyeria de la Seguretat 120 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA

TOTALS

1R

60

0

0

60

2N

30

0

30 (obligatoris)

60

TOTAL

90

0

30

120

Itinerari de Recerca de Sistemes Intel.ligents 60 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA

TOTALS

1R

30

0

30 (obligatoris)

60

TOTAL

30

0

30

60

Itinerari de Recerca de Sistemes Intel.ligents 120 ECTS

CURS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA

TOTALS

1R

60

0

0

60

2N

30

0

30 (obligatoris)

60

TOTAL

90

0

30

120

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://www.urv.cat/masters_oficials/itineraris_enginyeria_informatica_seguretat.html