2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Curriculum

El Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 boe masters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007 i desprès de l’última modificació pel curs 2009-10, el seu Pla d’Estudis i la informació referent a l'itinerari el podeu trobar al següent link: http://www.urv.cat/masters_oficials/enginyeria_informatica.html

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat , un títol que és caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest ensenyament consta de dues mencions de recerca, les quals per aquest curs 2009-10 tenen cadascuna un itinerari de 120 ECTS.

IMPORTANT: A partir del curs 2009-10, tots elsestudiants de nou accés al màster hauran de matricular l'assignatura 175112201 Orientació Professional i Ciutadania com a optativa / complement de formació. Atès que aquesta assignatura s'haurà de cursar per sobre dels 120 ECTS requeritspel màster la seva matrícula no suposarà cost econòmic per l'alumne. La sevasuperació serà necessària per a poder obtenir el títol.