2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175112125 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Only annual
Compulsory 3
175112121 IDENTIFICACIÓ BIOMÈTRICA Only annual
Compulsory 6
175112120 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Only annual
Compulsory 6
175112119 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ Only annual
Compulsory 4.5
175112118 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Only annual
Compulsory 4.5
175112117 ROBÒTICA COOPERATIVA Only annual
Compulsory 4.5
175112116 SISTEMES MULTI-AGENT Only annual
Compulsory 4.5
175112112 SISTEMES INFORMÀTICS 1 Only annual
Compulsory 7.5
175112109 CRIPTOLOGIA Only annual
Compulsory 6
175112107 XARXES DE COMPUTADORS 2 Only annual
Compulsory 4.5
175112106 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 2 Only annual
Compulsory 4.5
175112105 ARQUITECTURES PARAL·LELES 2 Only annual
Compulsory 4.5
175112104 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Only annual
Compulsory 4.5
175112103 XARXES DE COMPUTADORS 1 Only annual
Compulsory 4.5
175112102 ENGINYERIA DEL SOFTWARE 1 Only annual
Compulsory 4.5
175112101 ARQUITECTURES PARAL·LELES 1 Only annual
Compulsory 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175112124 TREBALL DE FI DE MÀSTER: TREBALL DE RECERCA Only annual
Compulsory 30
175112123 COMERÇ ELECTRÒNIC Only annual
Compulsory 6
175112122 PROTECCIÓ DEL COPYRIGHT I LA PRIVACITAT Only annual
Compulsory 6
175112115 XARXES P2P Only annual
Compulsory 4.5
175112114 VISIÓ ARTIFICIAL Only annual
Compulsory 4.5
175112113 ROBÒTICA INDUSTRIAL Only annual
Compulsory 6
175112111 SISTEMES DISTRIBUÏTS 1 Only annual
Compulsory 4.5
175112110 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Only annual
Compulsory 9
175112108 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Only annual
Compulsory 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
175112201 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3