2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Assignatures
  DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Codi 175171102
Ensenyament
Intel·ligència Artificial (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET
Adreça electrònica benet.campderrich@urv.cat
Professors/es
CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant Conèixer els aspectes psicològics i ergonòmics bàsics del disseny d’interfícies d’usuari. Exposar l’anàlisi de tasques i el disseny i avaluació de les interfícies gràfiques des d’un punt de vista pràctic. Introduir eines de programació d’interfícies en diferents entorns. Aplicar els conceptes teòrics a alguns treballs pràctics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent