2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Assignatures
  COMPILADORS I
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) COMPILADORS I Codi 175171105
Ensenyament
Intel·ligència Artificial (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE
Adreça electrònica alexandre.viejo@urv.cat
Professors/es
VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=7034
Informació rellevant L'objectiu docent de l'assignatura és doble. Per una banda, pretén que l'alumne adquireixi una formació básica en les tècniques de definició i d'implementació dels llenguatges de programació imperatius i, per una altra, que aquest sigui capaç d'aplicar-los al disseny, implementació i validació de sistemes de traducció de llenguatges concrets.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent